Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obejrzyj film o fundacji

Świetlica Terapeutyczna

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Trzebini


Świetlica Terapeutyczna w Trzebini swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku w ramach programu celowego „PARTNER” dofinansowanego przez PFRON. Nasza świetlica jest placówką pobytu dziennego i działa w godzinach popołudniowych (od 15:00 do 19:00) w budynku przy ul. Luzara 1 w Trzebini.
Celem działań naszej świetlicy jest rehabilitacja ruchowa, intelektualna oraz społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, która ma na celu zapewnienie szans na aktywne, autentyczne i dające zadowolenie z życia, uczestnictwo w środowisku lokalnym i rodzinnym. Podejmowana kompleksowa rehabilitacja ma dać naszym niepełnosprawnym podopiecznym możliwości właściwego pełnienia ról społecznych oraz pobudzania aktywności własnej, co w efekcie sprzyja poprawie ich ogólnego funkcjonowania psychomotorycznego, a co za tym idzie funkcjonowania w społeczeństwie.
Świetlica Terapeutyczna korzysta z części pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini.
W budynku Świetlicy mieści się w pełni wyposażona sala rehabilitacyjna, zaplecze kuchenno – sanitarne, jadalnia oraz sale do zajęć terapeutycznych z których podopieczni korzystają: sala świetlicowa – w której realizowane są zajęcia grupowe, reedukacyjne oraz komputerowe, pracownia plastyczne, pracowania stolarska oraz gabinet pedagoga i sala widowiskowa.

Uczestnicy zajęć
Świetlica obejmuje swoja opieką grupę 20 osób, w wieku od 7 do 24 lat, dotkniętych różnoraką niepełnosprawnością /w tym; ruchową, intelektualną, sprzężeniami, przewlekłymi chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychicznymi/, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, bądź też osoby do 24 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Dodatkowo w naszych zajęciach uczestniczą dzieci oraz młodzież (około 10 osób) z rodzin niepełnych, ubogich i dysfunkcyjnych. Nasi podopieczni przywożeni są na zajęcia z terenu gminy Trzebinia i okolic (Trzebinia, Gaj, Wola Filipowska, Bolęcin, Myślachowice).Dzień Dziecka – podopieczni Świetlicy Terapeutycznej w Trzebini

Kadra świetlicy:
Świetlica Terapeutyczna posiada kadrę administracyjną (2 osoby): kierownik świetlicy oraz księgowa, oraz kadrę terapeutyczną (7 osób): terapeutów, pedagoga i rehabilitanta. Kadra terapeutyczna Świetlicy posiada duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi nabyte w trakcie działalności Świetlicy oraz wcześniejszej pracy zawodowej.

Zajęcia terapeutyczne:
Świetlica Terapeutyczna pracuje realizując przyjęte założenia statutowe min. poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, wychowawczych i socjalizujących. Organizowane są także z niepełnosprawnymi uczestnikami zajęcia indywidualne, w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne i szczegółowe plany pracy poszczególnych grup terapeutycznych.
Zajęcia świetlicowe – odbywają się w największej sali świetlicowej, podczas nich uczestnicy mogą korzystać z szerokiej gamy stolikowych gier edukacyjnych i rozrywkowych, uczestniczyć w zajęciach ruchowych (aerobik, zabawy okolicznościowe), przygotowywać gazetki z bieżącymi informacjami i kalendarzowej tematyce.Zabawa karnawałowa
Zajęcia reedukacyjne – w ramach zajęć reedukacyjny nasi podopieczni doskonalą bądź zdobywają podstawowe umiejętności samoobsługowe z zakresu higieny własnej, sznurować buty, samodzielnie ubierać, szyć, oraz zdobywają podstawowe wiadomości z wiedzy ogólnej, uczą się pisać, czytać, liczyć.Wycieczka do oceanarium w Krakowie

Zajęcia plastyczne – w ramach zajęć plastycznych realizowanych w pracowni plastycznej podopieczni wykonują prace o różnorakiej tematyce korzystając z różnorodnych technik plastycznych (pracują z gliną, modeliną, masą papierową, masą solną, masą lejną, wykonują samodzielnie i ozdabiają różne prace ceramiczne, malują farbami akrylowymi, plakatowymi, pastelami, wykonują malunki na szkle, poznają metodę zdobienia decoupage, kolażu itp.)

 

Praca z gliną – pracownia plastyczna 

Zajęcia stolarskie – na zajęciach w pracowni stolarskiej młodzież poznaje tajniki stolarki, wykonuje różnorodne prace z drewna, jego obróbki, zabezpieczania i zdobienia, poznaje podstawy obsługi elektronarzędzi i szeroko pojętego majsterkowania, jak również doskonali swoje umiejętności z zakresu wyrabiania sztucznej biżuterii.Podopieczni podczas zajęć na pracowni stolarskiej

Zajęcia muzyczno-taneczne – w ramach zajęć muzycznych uczymy się gry na różnych instrumentach perkusyjnych, na keyboardzie, flecie prostym i gitarze, organizowane są zajęcia z zakresu muzykoterapii, tańca integracyjnego i relaksacji, przygotowujemy programy artystyczne, które są prezentowana na różnych piknikach integracyjnych i spotkaniach organizowanych na terenie fundacji. 

 

Występ podopiecznych podczas Ogólnopolskiego Pikniku Muzycznego
Zajęcia logopedyczne - w ramach zajęć logopedycznych realizowanych indywidualnie i grupowo, dzieci wykonują ćwiczenia logopedyczne, emisyjne i dykcyjne oraz uczestniczą w zabawach mających na celu doskonalenie działania całego aparatu mowy, niwelowanie wad wymowy,
Zajęcia komputerowe – w ramach zajęć komputerowych młodzież uczy się obsługi komputera, korzystania z Internetu, oraz korzysta z możliwości komputerowych programów edukacyjnych i gier rozrywkowych.Praca z komputerem
Zajęcia kulinarne – codziennie w ramach przygotowania podwieczorków uczestnicy samodzielnie /przy wsparciu terapeutów/ przygotowują posiłek, uczą się prostych czynności, jak parzenie herbaty, przygotowanie kanapek, ale również np. jak upiec pizze, zrobić obiad lub smaczny deser.

Podopieczni świetlicy w tracie przygotowywania podwieczorku.
Zajęcia porządkowe – w ramach codziennych zajęć na poszczególnych pracowniach podopieczni uczą się jak dbać o porządek pomieszczeń, z których korzystają, poznają obsługę pralki, zmywarki.

 


Zabawy z piłką – piknik integracyjny w Libiążu

Zajęcia rehabilitacyjne – w sali rehabilitacyjnej dzieci uczestniczą w ćwiczeniach na specjalistycznym sprzęcie, zabawach ruchowych, konkursach sprawnościowych, oraz realizują indywidualne plany rehabilitacji. W ramach rehabilitacji ruchowej nasi podopieczni raz w tygodniu korzystają z hydroterapii na krytym basenie w Trzebini, oraz okresowo biorą udział w wyjazdach do Aqua Parku w Krakowie.

 

Tatralandia – podopieczni świetlicy w trakcie zabaw wodnych

Oprócz zajęć realizowanych przez cały rok nasi podopieczni w okresie od maja do października uczestniczą w zajęciach terapeutycznych z zakresu dogoterapii, hipoterapii.

 

Uczestnicy zajęć podczas dogoterapii i hipoterapii.
W tym roku nasza świetlica zgłosiła się do konkursu dotacyjnego „Równe Szanse – Kolorowa Akademia”. Dzięki wygranej dotacji przyznanej nam przez Fundacje im. Stefana Batorego od 15 czerwca 2008 roku nasza oferta zajęć terapeutycznych została poszerzona o zajęcia teatralne. W ramach realizowanych dwa razy w tygodniu zajęć scenicznych dzieci będą poznawały tajniki teatru, będą aktorami i twórcami sztuk teatralnych, wezmą udział w warsztatach teatralnych w Krakowie oraz spektaklach teatralnych.
W ramach zajęć świetlicowych uczestnicy biorą także czynny udział w licznych imprezach organizowanych na terenie naszej placówki oraz miasta Trzebini i powiatu chrzanowskiego (ogólnopolski Piknik Muzyczny, Dzień Patrona, Piknik z Okazji Dnia Matki i Dziecka, spotkania świąteczne, kiermasze okolicznościowe, Turniej tenisa stołowego), spotkaniach i zabawach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczo-turystycznych krajowych i zagranicznych, wystawach i koncertach kulturalno-oświatowych, wyjazdach na spektakle teatralne i kinowe.Wycieczka do Chorzowa – pontony wodne.