Warunki uczestnictwa

Beneficjentem Świetlicy Terapeutycznej WTZ może zostać dziecko lub osoba dorosła posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do ŚT w Trzebini;

  • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
  • podanie do kierownika ŚT o przyjęcie do Świetlicy Terapeutycznej w Trzebini
  • opcjonalnie; opinia psychologiczna i inne dokumenty pedagogiczne

Dokumenty można składać w siedzibie palcówki;

  • ul. Luzara 1 w Trzebini; tel. 32 612 13 75
  • email; trzebiniawtz@poczta.fm

Po dopełnieniu ww. formalności kandydat jest kwalifikowany i wpisywany na listę oczekujących na miejsce oraz przyjmowany do Świetlicy w kolejności zwalniania się miejsca.

Skip to content