Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obejrzyj film o fundacji

SZKARPA

Program SZKARPA to program współpracy naszego warsztatu z Zakładem Karnym w Trzebini. Współpraca ta ma na celu readaptację społeczną osób osadzonych i pomoc w prowadzeniu zajęć terapeutycznych w WTZ

Do obowiązków osób osadzonych – wolontariuszy pracujących w ramach programu należą min;

1. Wspieranie terapeutów w zapewnieniu uczestnikom opieki w czasie zajęć
2. Realizowanie indywidualnego programu rewalidacji uczestników WTZ
3. Pomoc podczas realizowania czynności samoobsługowych
4. Współprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych
5. Prowadzenie indywidualnych zajęć z uczestnikami wymagającymi wzmożonej uwagi i ciągłej motywacji, w ramach pracy poszczególnych pracowni, pod ścisłą kontrolą terapeuty
6. Udział w zajęciach poza terenem WTZ – wycieczki, wyjścia do kina, udział w treningu ekonomicznym itp.


Program „Szkarpa” realizowany jest z powodzeniem już od 2006r.