Piknikowe zakończenie „Akademii Życia 2021” – 18.06.2021

Opublikowano: poniedziałek, 21, czerwiec 2021 10:05

W okresie od 12.04.21 do 18.06.21 działała nasza warsztatowa „Akademia Życia-2021”. Akademia działała w ramach realizacji zadania publicznego „Akademia życia - 2021” – dofinansowanego przez Gminę Trzebina, w ramach małej dotacji. W ramach tego zadania uczestnicy naszych Warsztatów brali udział w cyklu dodatkowych zajęć o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym, które miały na celu ograniczyć marginalizację i wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami oraz kreować właściwe postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych w naszym lokalnym, trzebińskim środowisku. W tym trudnym pandemicznym czasie działaliśmy oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Podczas realizacji tej edycji „Akademii Życia” uczestnicy wykonywali kolejne zakątki ogrodu sensorycznego, korzystali z hortiterapii, uczyli się rozpoznawać i pracować z emocjami oraz zwiedzili wirtualnie Kraków i poznali jego historię. Uroczyste zakończenie projektu „Akademii życia – 2021” odbyło się 18.06.21 w naszym pięknym warsztatowym ogrodzie. Każdy z absolwentów tej edycji „Akademii” otrzymał pamiątkowy dyplom i gratulacje za aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Relacje ze wszystkich działań podejmowanych w ramach tegorocznej Akademii Życia możecie obejrzeć tu; https://www.facebook.com/Fundacja-im-Brata-Alberta-Warsztat-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Trzebini-189298134598142