Od 26.04.2021 rozpoczynamy zajęcia stacjonarne :-)

Opublikowano: piątek, 30, kwiecień 2021 10:33
Od 26.04.2021 rozpoczynamy zajęcia stacjonarne :-) Zajęcia będą odbywały się w reżimie sanitarnym!
Przypominamy więc jednocześnie, że mają Państwo obowiązek niezwłocznego informowania placówki o stanie zdrowia podopiecznych oraz członków ich rodzin oraz o kontakcie; z osobami chorymi na COVID-19, podejrzanymi o zachorowanie lub zakażenie wirusem Covid-19, przebywającymi na kwarantannie, lub skierowaniu ww. na testy, izolację lub kwarantannę.Jeśli mają Państwo takie informacje prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą placówką. Nie ujawniając tych informacji narażają Państwo na zakażenie naszych podopiecznych, pracowników, ich rodziny. Liczymy więc na odpowiedzialność z Państwa strony w tym zakresie!